Home Hoe het begon.. Groepsvervoer Trouwrijden Demonstraties Rouwrijden Contact
logo-geel (152K)

 

Rouwrijden

 

Iedere dierbare gun je, als het zover is, een eervolle gang naar de laatste rustplaats. Een begrafenisstoet begeleid door paarden is dan een indrukwekkend geheel.

Naasten van de overledene dragen de bloemstukken, daarachter lopen de paarden met de overledene in de rouwkoets. De paarden lijken te voelen wat er aan de hand is, zo voorzichtig stappen zij voort. Naast de koets lopen de dragers, familie en vrienden volgen. Allen in gedachten verzonken maar allen aanwezig voor een eervol afscheid.

Rouwrijden (25K)

Voor rouwrijden heeft Stalhouderij ’t Kleine Blaar 2 koetsen ter beschikking.

    • een boerenoogstwagen, waarmee vroeger het ‘simpele volk’ naar de rustplaats werd gebracht
    • een lijkkoets, voor vervoer met meer gratie

Natuurlijk wordt het geheel in stijl aangekleed. Koetsiers en grooms zijn gekleed in stemmig zwart en grijs, zo mogelijk lopen er zwarte paarden voor de koets.